Sverre Lilleng

Partner, Advokat

Sverre Lilleng

Partner, Advokat

Erfaren prosedyreadvokat med bakgrunn fra Økokrim, børsmarkedene og gransking.

Sverre Lilleng er spesialisert innen områder som finans og verdipapir, styreansvar, insolvens, økonomisk kriminalitet og skatt/avgift. Daglig arbeider han med rådgivning og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og er en erfaren forhandler. Sverre bistår ofte selskaper og privatpersoner ved kompliserte økonomiske spørsmål som skal vurderes rettslig.

Sverre har vært involvert i et stort antall granskninger og undersøkelser for det offentlige, organisasjoner, selskaper, investorer og private aktører.

Sverre er engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak innenfor fagområder der økonomi og jus møtes.

ARBEIDSERFARING

2011 – d. d.

Lynx Advokatfirma DA

Partner og advokat

2010 – 2011

Advokatfirmaet Lilleng

Advokat

1998 – 2010

Oslo Børs

Direktør kontrollfunksjoner, advokat

1991 – 1998

Økokrim

Førsteadvokat

1990 – 1991

Fredrikstad byrett

Dommerfullmektig

1985 – 1990

Nord-Jarlsberg politidistrikt Horten

Politifullmektig, -adjutant, -inspektør

UTDANNING

1985

Universitetet i Oslo

Cand. Jur., spesialfag bank- og pengerett

VERV

2008 – 2009

Capital Markets CRC ltd. – Australsk forskingsinstitusjon

Markedsintegritet, 
styremedlem

1994 – 1997

Konkursrådet

Medlem

1994 – 1995

Europarådets arbeidsgruppe, datakriminalitet

UDs representant

PROSJEKTER

2002 – 2010

internasjonalt samarbeid markedsovervåking

Intermarket Surveillance Group (ISG)

2004 – 2006

Børsnotering, selskapskontroll og prospektkontroll mv

1998 – 2004

Oppbygging av Oslo Børs Markedsovervåking – overvåkningssystemer

Oslo Børs

1995 – 1998

Oppbygging av Økokrims datakrimteam, etterforskningsledelse, prosedyre

Økokrim

1991 – 1993

Oppbygging av Økokrims konkursteam, etterforskningsledelse, prosedyre

Økokrim

FOREDRAG

Insideinformasjon ved kontraktsforhandlinger

Korrupsjon (må finnes frem)

DEAR – Korrupsjonsbekjempelse i bistandsindustrien

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema