Sverre Lilleng

Partner, advokat

 • Emailsl@lynx.law
  Tel.:  +47 916 96 374
  Språk: Norsk, engelsk

  Fagområder
  – Regulatorisk rådgivning
  Skatterett
     – Skatteavdelingen – blogg
  – Selskapsrett
  – Styreansvar
  – Kontraktsrett
  – IKT-kontrakter
  Granskning
  – Finans/verdipapirer
  Økonomisk kriminalitet
     – Spørsmål og Kontakt

  Sverre Lilleng har igjennom mange år som førstestatsadvokat i Økokrim og direktør og advokat på Oslo Børs, samt som privatpraktiserende advokat, opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring og erfaring fra etterforskningsledelse/ granskning ifm. økonomisk kriminalitet og -misligheter.


 • Sverre Lilleng er spesialisert innen områder som finans og verdipapir, styreansvar, insolvens, økonomisk kriminalitet og skatt/avgift. Daglig arbeider han med rådgivning og tvisteløsning, men også med undersøkelser og bevisvurderinger. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og er en erfaren forhandler. Sverre bistår ofte selskaper og privatpersoner ved kompliserte økonomiske spørsmål som skal vurderes rettslig.

  Sverre har vært involvert i et stort antall granskninger og undersøkelser for det offentlige, organisasjoner, selskaper, investorer og private aktører. Undersøkelsene omfatter en rekke områder, fra selskapsforhold, økonomiske misligheter, patentforhold, og svik/misligheter i og utenfor avtaleforhold – til ansvar ifm økonomisk kriminalitet – på begge sider.

  Sverre er engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak innenfor fagområder der økonomi/jus møtes.

  Prosjekter
  Førstestatsadvokat – Økokrim
  Som førstestatsadvokat ved Økokrim ledet Sverre over flere år etterforskningen av økonomiske straffesaker og iretteførte slike i domstolene. Han utviklet i samme periode også enhetens konkursteam og datakrimteam.

  Direktør, advokat – Oslo Børs kontrollfunksjoner
  Oppsyn med børsnoterte selskaper, meglerhus, banker og investorer, samt utvikling av overvåkingssystemer og kontrollfunksjoner for verdipapirmarkedet – herunder internasjonalt samarbeid på disse områder. Sverre har betydelig markeds- og næringslivsforståelse.

  Arbeidserfaring
  2011 – d. d. Partner, advokat – LYNX Advokatfirma DA
  2010 – 2011 Egen advokatvirksomhet
  1998 – 2010 Direktør, advokat – Oslo Børs, kontrollfunksjoner
  1991 – 1998 Førsteadvokat – Økokrim
  1985 – 1990 Politifullmektig, -adjutant, -inspektør – Horten Politidistrikt
  Utdanning
  1985 Cand. Jur. – Universitetet i Oslo

  Artikler og nyheter fra Sverre Lilleng

 • Siste fra Sverre:

 

This post is also available in: English