Om oss

Lynx Advokatfirma tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging.

Våre klienter oppfatter oss som dyktige, effektive og erfarne advokater som gir dem verdifulle råd, og løser tvister på best mulig måte. Fornøyde klienter er vår beste garantist for nye, spennende oppdrag innen de områdene vi liker best å jobbe med.

Kjernevirksomheten i Lynx Advokatfirma er klassisk advokatvirksomhet, som innebærer høye krav til kvalitet, leveranse i rett tid og vilje til å overgå forventninger. For å oppnå dette investerer vi i ansatte med høy kompetanse, gjennomføringsevne og svært godt juridisk skjønn.

Vi kjennetegnes av en arbeidsmetodikk der vi tidlig identifiserer de spørsmål som kan bli avgjørende, og deretter følger opp ved å sikre at det faktisk og rettslig grunnlag for disse avgjørende spørsmål blir presentert på en oversiktlig, fullstendig og korrekt måte.

Våre klienter gir oss regulært tilbakemelding om at vi er «to the point» og at våre løsninger representerer «value for money». Det har gitt oss en stabil og voksende klientbase som kommer tilbake til oss.

Vi har som andre forretningsjuridiske advokatfirmaer representative lokaler sentralt i Oslo. Vi har også gode samarbeidspartnere over store deler av verden og kan dermed bistå raskt og effektivt ved oppdrag med internasjonale forgreninger.

De gode løsningene blir imidlertid ofte til på det interne biblioteket der erfaringsutvekslingen mellom de mange erfarne advokatene finner sted.

Vi er stolte over det gode arbeidsmiljøet vi har i Lynx Advokatfirma. Det gjør at vi gleder oss til å gå på jobb og at vi har overskudd og innsatsvilje til å løse de saker vi påtar oss.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema