Digitale hjelpemidler

Lynx Advokatfirma abonnerer på alle relevante databaser med tilgjengelige rettskilder.

Vi benytter en BankId løsning som gjør det mulig å signere kontrakter digitalt, og som også kan benyttes som ledd i klientidentifikasjon ved oppdragsinngåelse.

Vi har oppdaterte programvareløsninger fra Microsoft, med mulighet for kryptert oversendelse av dokumenter.

Vi benytter profesjonelle verktøy for digital gjennomføring av hovedforhandling og er knyttet opp mot domstolens digitale plattform for tvisteløsning.

Ved granskinger og i enkelte komplekse rettssaker har vi god erfaring med bruk av avansert og relevant programvare, som hjelpemiddel for digitalisering, søk, analyse og strukturering av svært store dokumentmengder.

Ved transaksjoner har vi god erfaring med bruk av digitale datarom, i due diligence prosesser.

Til tross for at vi foretar betydelige investeringer i slike hjelpemidler, er det likevel den samlede kunnskap hos de mange kompetente advokater som er grunnpilaren for hvordan vil løser en sak. Vi er også såpass tradisjonelle at selv om vi har digital tilgang det aller meste fyller vi vårt fysiske bibliotek med oppdaterte utgaver av alle relevante bøker og tidsskrifter.