Priser

Vi baserer de fleste oppdrag på medgått tid, med konkurransedyktige timepriser. For de fleste klienter er det imidlertid ikke timeprisen som er avgjørende, men den totale prisen sett i lys av hva som kan oppnås.

For en rekke oppdrag kan vi tidlig estimere hva en sak vil koste og hva slags risiko en sak innebærer. Vi opplever at våre klienter er svært fornøyd med en slik tilnærming.

Våre timepriser varierer med kompetanse og normalt vil det at erfarne partnere samarbeider med kvalifiserte ansatte gi en effektiv timepris fra rett i overkant av kr 2100 pr time pluss MVA.

De konkrete timepriser vil avhenge av sakstype.

I saker for privatpersoner kan det ut fra sakens art være grunnlag for noe lavere timesatser, eller til faste priser for konkrete oppdrag.