Priser

Timepriser

Våre timepriser er konkurransedyktige og varierer med kompetanse og med sakstype.

I saker for privatpersoner kan det i enkelte tilfeller, ut fra sakens art, være grunnlag for noe lavere timesatser enn normalt, eller til faste priser for konkrete oppdrag.

Medgått tid

Vi baserer de fleste oppdrag på medgått tid, med konkurransedyktige timepriser. For de fleste klienter er det imidlertid ikke timeprisen som er avgjørende, men den totale prisen sett i lys av hva som kan oppnås.

For en rekke oppdrag kan vi tidlig estimere hva en sak vil koste og hva slags risiko en sak innebærer. Vi opplever at våre klienter er svært fornøyd med en slik tilnærming.