Rekruttering

Advokat med godt hode, bredt smil og skarp penn

I Lynx advokatfirma DA arbeider det 7 partnere, 5 ansatte advokater og 1 administrativ leder. Vi er et sammensveiset partnerskap med sterkt klientfokus. Vi stiller høye krav til selskapets leveranser, har et fantastisk arbeidsmiljø og holder til i moderne lokaler ved siden av Rådhuset i Oslo. Advokatene som jobber her har bred erfaring fra de store advokatfirmaene, næringslivet, Økokrim, børsen, organisasjoner, stat og kommune.

Vi har rom for en eller to nye partnere eller senioradvokater som kan bidra til å komplettere våre sentrale arbeidsfelt. I dag bistår vi en rekke spennende klienter med prosedyre, rådgivning og gransking/compliance innenfor det forretningsjuridiske fagfeltet med særlig vekt på skatt/avgift, verdipapir, restrukturering/finans, fast eiendom, arbeidsrett og saker om økonomisk kriminalitet.

En ideell bakgrunn er 7-10 års relevant arbeidserfaring, hvorav minst 5 år som advokat.  Vi har en økonomisk modell som er tilpasset yngre partnere i utvikling. Vi legger vekt på faglig tyngde og håper samtidig du er typen som har lyst til å ta en etappe i Holmenkollstafetten og at du har et spennende liv ved siden av jobben.

Ta gjerne kontakt med Advokat Helge Skogseth Berg via e-post på hb@lynxlaw.no eller på tlf. 908 00 177.