Rammeavtale med Skatt Øst

Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma.

Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker.

Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en omfattende anbudsprosess.

Det innstilles på rammeavtale med 4 advokatfirmaer innenfor hvert område, med unntak av alminnelige saker der det inngås avtale med 6 advokatfirmaer.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema