Risikoanalyse av it-kontrakter

Morgenmøte 11. juni kl 0830-1000. Budskapet er at man med enkle grep kan redusere risiko og dessuten være forberedt når uønskede situasjoner inntreffer. Bruk heller litt tid på risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg. Påmelding

Budskapet i foredraget onsdag 11. juni kl 0830-1000 er at man med enkle grep kan redusere risiko og dessuten være forberedt når uønskede situasjoner inntreffer. Bruk heller litt tid på risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg.

I foredraget beskriver advokat Kjell Steffner en enkel metode for risikoanalyse av it-kontrakter. I tillegg blir viktige klausuler for formål, ansvar, bruksrett, betaling og lovvalg gjennomgått. Dersom man vedlikeholder et policy-dokument med retningslinjer for håndtering av forskjellige typer klausuler vil man over tid få enda bedre nytte av risikoanalysen.

Risikoanalyse er særlig viktig når uønskede situasjoner kan få store konsekvenser. Dessuten er risikoanalyse praktisk når man ikke får til eller har anledning til å reforhandle vilkår i en kontrakt, for eksempel i offentlige anskaffelser eller kontrakter med store aktører.

Risikoanalyse av it-kontrakter er både enkelt og effektivt.

Foredraget passer aller best for leverandører av tjenester og programvare, og da særlig selgere, prosjektledere, ledelse og utførende konsulenter. På kundesiden passer foredraget best for innkjøpere, behovshavere og ledelse.

Morgenmøtet onsdag 11. juni kl 0830-1000 er gratis og arrangeres i regi av Nima som også står for påmelding – gå til side for påmelding.

Her er en liten smaksprøve fra presentasjonen benyttet på morgenmøtet avholdt 15. mai. Arrangementet 11. juni varer en halvtime lengre og vil gå dypere i analysen av klausuler:

Google +

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema