Risikostyring av ikt-kontrakter

Risiko i kontrakter kan styres. Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Bruk risikoanalyse som verktøy ved utforming og gjennomføring av kontrakter.

Risiko i kontrakter kan reduseres betydelig ved enkle analyser. De største utfordringene ligger ikke i selve metoden, men opplæring, forankring i ledelsen og den stadige gjentagelsen av risikoanalyser.

Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Kontraktsbrudd blir fort kostbare både for kunde og leverandør. Leverandøren kan bli møtt med krav om prisavslag, erstatning, dagbøter og heving av kontrakten.

Onsdag 11. juni 2014 holdt advokat Kjell Steffner og advokat Sverre Lilleng foredrag om risikostyring av it-kontrakter.

Klikk nedenfor for å se igjennom presentasjonen.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema