Sak om økonomisk kriminalitet i Høyesterett

Advokat Helge Skogseth Berg anførte at påtalemyndigheten hadde unnlatt å opplyse om forhold som kunne ha innflytelse på lagmannsrettens bedømmelse av forklaringen fra et sentralt vitne. Høyesteretts ankeutvalg la til grunn at også feil fra påtalemyndighetens side kan anses som saksbehandlingsfeil og at feilen i dette tilfellet kunne ha innvirket på dommens innhold.

Lynx advokatfirma fikk i dag medhold i Høyesterett i en straffesak om økonomisk kriminalitet. Advokat Helge Skogseth Berg anførte at påtalemyndigheten hadde unnlatt å opplyse om forhold som kunne ha innflytelse på lagmannsrettens bedømmelse av forklaringen fra et sentralt vitne. Høyesteretts ankeutvalg la i dommen til grunn at også feil fra påtalemyndighetens side kan anses som saksbehandlingsfeil og at feilen i dette tilfellet kunne ha innvirket på dommens innhold. Lagmannsrettens fellende dom ble derfor opphevet.

Høyesteretts referanse er 2014/44

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema