Selvstendig næringsdrivende ble ansett som arbeidstaker med fullt stillingsvern

Vi har bistått en selvstendig næringsdrivende hvor konsulentavtalen hun arbeidet etter ble avviklet. Selv om det var avtalt at hun var selvstendig oppdragstaker og ikke arbeidstaker, gav tingretten henne i dommen fullt stillingsvern som om hun hadde vært ansatt. Både oppdragsgivere og oppdragstakere bør sjekke avtalene sine for å finne ut om de underliggende forhold reelt sett gjør at avtalen utgjør et arbeidsforhold.

Lynx Advokatfirma DA bistod nylig en selvstendig næringsdrivende som hadde opplevd at konsulentavtalen hun arbeidet etter ble avviklet. Selv om det var avtalt at hun var selvstendig oppdragstaker og ikke arbeidstaker, gav tingretten henne i dommen fullt stillingsvern som om hun hadde vært ansatt.

Vår klient arbeidet i et botilbud for psykisk utviklingshemmede. Hun hadde sitt eget enkeltpersonforetak, hun sendte faktura hver måned og hun førte eget regnskap. Oppdragsgiver var et privat selskap som var ansvarlig for drift av en rekke tilsvarende bo- og omsorgsinstitusjoner. Flere kommuner var kunder i virksomheten.

Både oppdragsgiver og vår klient var innforstått med at kontrakten bestemte at hun skulle være selvstendig næringsdrivende eller oppdragstaker som det også kalles. Konsulentavtalen var til og med tydelig på at hun ikke var å anse som arbeidstaker. Så lenge alt gikk fint i jobben, anså både oppdragsgiver og vår klient det som en fordel å organisere arbeidet på denne måten.

Da vår klient fikk en telefon der hun ble meddelt at kontrakten helt brått ble avsluttet på grunn av at de ikke var fornøyd med hennes innsats på jobben, ble situasjonen plutselig vanskelig for henne. Hadde hun vært arbeidstaker, ville dette ha vært en avskjed, og det ville ha utløst mange rettigheter. Som oppdragstaker hadde hun ikke noe stillingsvern. Det var ikke noe krav om saklig grunn for å avslutte kontrakten, og hun hadde ikke engang lønn i oppsigelsestid.

På vegne av vår klient gjorde vi gjeldende at hun i realiteten var å anse som en arbeidstaker, men arbeidsgiver var ikke enig i dette. Etter å ha forsøkt å finne en minnelig løsning, brakte vi tvisten inn for tingretten ved stevning. Tingretten har nylig avsagt dom, og vår klient ble gitt fullt medhold.

Tingretten mente at i realiteten var hun å anse som arbeidstaker, og da kan man ikke avtale seg bort fra alle rettighetene i arbeidsmiljøloven. Det oppdragsgiver mente var å avslutte en kontrakt mellom to næringsdrivende, mente tingretten var en ugyldig avskjed i et arbeidsforhold. Vår klient ble tilkjent erstatning, og oppdragsgiveren måtte betale alle saksomkostningene.

Dette var de viktigste grunnene til at tingretten skar igjennom og kalte dette et arbeidsforhold med fullt stillingsvern:

  • Hun måtte stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon
  • Hun var underlagt oppdragsgivers instruksjon og kontroll
  • Det var oppdragsgiver som satte opp vaktlistene som hun måtte følge
  • Den månedlige fakturaen var ikke egentlig annet enn å sende inn timeliste
  • Hun hadde ikke noe eget utstyr hun brukte i arbeidet
  • Hun hadde ikke noe selvstendig ansvar for resultatet av arbeidet
  • Arbeidsforholdet var nogen lunde stabilt

Er du selvstendig oppdragstaker bør du sjekke om noen av kriteriene ovenfor passer på deg. Det kan gi deg betydelige rettigheter til feriepenger, stillingsvern osv.

Er du oppdragsgiver med selvstendige oppdragstakere. Sjekk kriteriene ovenfor. Kanskje dine oppdragstakere plutselig vil kreve sine rettigheter som arbeidstakere.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema