Skattefradrag ved kryptosvindel

Svindel ved investeringer i kryptovaluta er et raskt økende samfunnsproblem. De kriminelle fremstår som velorganiserte og svært profesjonelle. Det er mange som blir lurt og det er store mørketall. Skattefradrag etter investeringssvindel i kryptovaluta kan gi et plaster på såret, men alt for få er kjent med ordningen, som gjelder i alle tilfeller der det man tror man har investert f eks i Bitcoin, og så viser det seg at man er bedratt.

Etter hvert som ny digital teknologi som blokkjeder (blockchain), kryptovaluta og virtuell valuta blir stadig mer utbredt, vil det i økende grad adopteres som allemannseie.

Samtidig som nye grupper av personer bryter barrieren ved å investere i slik teknologi, øker også risikoen for at enkeltaktører utnytter den økte populariteten for kriminelle formål. Ved å utnytte enten svakheter i sikkerhetsmekanismene i teknologien, eller folks manglende kunnskap og erfaring, kan aktører urettmessig tilegne seg store verdier og påføre enkeltpersoner store tap.

Det har den siste tiden vært flere oppslag i media om personer som har blitt lurt eller svindlet av kriminelle personer og nettverk, hvor fellesnevneren er at man lures eller manipuleres til å investere i noe som fremstår som legitim kryptovaluta.

Ofrene loves stor avkastning på kort tid, og overbevises til å «investere» av aktører som ofte fremstår som svært profesjonelle. Problemene oppstår eksempelvis når pengene plutselig ikke lenger er tilgjengelige eller mulige å ta ut, og svindlerne ikke lenger svarer på henvendelser.

I noen tilfeller kan det være mulig å få pengene tilbake fra svindlere ved forhandlinger eller rettslige prosesser mot svindleren eller ansvarspersoner i styret og ledelse hos svindleren. Ofte er det ikke mulig å identifisere ansvarspersoner, og pengene er tapt. Politianmeldelse kan være et tiltak. Selv om det finnes unntak, er det imidlertid sjelden politiet velger å bruke ressurser på internasjonal kriminalitet av denne typen.

I en del tilfeller kan slike tap fradragsføres i skattemeldingen. Skattefradrag etter svindel ved investeringer kan imidlertid være utfordrende å beskrive og dokumentere, og prosessen kan fremstå uoversiktlig. Vi har redegjort nærmere for ordningen for skattefradrag ved svindel i våre artikeler – ‘Tapsfradrag etter svindel’ og ‘Har du blitt utstatt for svindel, kan du ha krav på skattefradrag’. 

Lynx Advokatfirma har bistått en rekke enkeltpersoner og selskaper som har blitt utsatt for svindel med å få skattefradrag for tapet man har blitt påført. Stadig flere av sakene gjelder kryptovaluta.

Erfaring viser at spørsmålet om kost/nytte kan avklares ganske raskt i et innledende møte der saken presenteres og man gjennomgår sentral dokumentasjon. I saker der fradrag kan kreves vil bistand normalt være regningssvarende og ofte gi et økonomisk godt resultat for våre klienter.

Ta gjerne kontakt for en fortrolig samtale.

 

Se flere oppslag i media om dette temaet:

«Kryptosvindelen – NRK»

«Økning i krytosvindel: – Økokrim ber folk om å passe på – NRK»

«Tapte millioner på kryptosvindel – nå kommer politiet med en advarsel – TV2»

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema