Styremedlem – hva må du gjøre nå og hva kan du utsette

Reglene i aksjeloven er ikke endret som følge av nedstengningen av landet i forbindelse med coronaviruset, og aksjeselskap skal i henhold til aksjeloven § 3-4 fortsatt ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig sett opp mot selskapets virksomhet. Som styremedlem er dette ditt ansvar.

Faller egenkapital under det forsvarlige påligger det deg som styremedlem å ta grep i henhold til aksjeloven § 3-5. Vår erfaring er dessverre at mange styremedlemmer ikke setter seg tilstrekkelig inn i selskapets situasjon når ting går fort, men håper at de øvrige styremedlemmene eller andre i ledelsen har kontroll.

Det er viktig å være klar over at man som styremedlem kan bli holdt personlig erstatningsansvarlig dersom selskapet ikke kan gjøre opp for seg. Det å sitte som styremedlem og ikke selv ha kontroll på den økonomiske situasjonen er derfor en av de sikreste veiene til personlig ansvar.

Vårt klare råd til deg som styremedlem er at du går aktivt inn for å sikre deg informasjon om selskapets økonomi som er tilstrekkelig til å forstå om det må gjøres grep, hvilke grep som må gjøres og når de må gjøres. Om du ikke får tilgang på informasjon, ikke vet nøyaktig hva du skal spørre etter, eller trenger hjelp til å forstå situasjon kan du i medhold av aksjeloven § 6-12 (4) kreve å få bistand på selskapets regning.

To risikable trekk vi ser i stort omfang i disse dager er å holde tilbake betaling uten noe forsvarlig grunnlag for det, i kombinasjon med å utsette betaling av skatter og avgifter. Staten har prioritet for sine krav ved konkurs og det er de øvrige usikrede kreditorene som må ta smellen. Gir man seg ut på videre drift ved hjelp av slike grep uten at selskapet overlever er styreansvar svært nærliggende.

Om du som styremedlem sitter med en følelse av at du ikke får den informasjonen du trenger for å forstå selskapets økonomiske situasjon, bør du vurdere å trekke deg fra styret ved å melde egenfratreden. Er problemet at du ikke får gjennomslag som styremedlem for de tiltakene du mener er nødvendig, bør du få protokollert uenigheten og deretter sterkt vurdere å trekke deg. Har du som styremedlem på forsvarlig måte foreslått undersøkelser og tiltak uten at flertallet i styret er enig, og du deretter trekker deg fra styret, vil du heller ikke komme i ansvar for flertallets beslutning.

Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, har styret en plikt til å foreslå selskapet oppløst. Hvis  selskapet avvikles finnes regler som gjør at underskudd i opphørsåret kan avregnes mot  skattepliktig overskudd de to foregående år. Selskapet kan på den måten motta penger fra skatteetaten som kan bidra til å gjøre opp forpliktelser, om selskapet allerede har hodet halvveis under vann.

Som styremedlem har du muligheten til å unngå ansvar ved å handle de nærmeste dagene. Det verste du kan gjøre er å stikke hodet i sanden. Når tapt egenkapital og manglende likviditet er et faktum er det for sent.

 

Av Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema