Tag Archives: Gransking

 • Korrupsjonskontroll i realtid

  Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll.

 • Finansavisens årlige advokatundersøkelse

    Lynx Advokatfirma v/advokat Helge Skogseth Berg er i Finansavisens årlige advokatundersøkelse rangert som et av de beste advokatfirmaene i Norge innen Gransking og Compliance. For oss i Lynx er det gledelig å se at Lynx, som et spesialisert advokatfirma, mottar en slik anerkjennelse i konkurranse med Norges største advokatfirmaer.

 • Ansvar for datasikkerhet

  Les om «ansvar for datasikkerhet» hos det offentlige og private, særlig om ansvar for styret ved å forholde seg passive til «dataintegritet», ledere eller ansatte for brukerfeil, styreansvaret etter aksjeloven, oppsigelser arbeidsmiljøloven, data som formuesobjekt i lovgivningen, bruk av instrukser for datasikkerhet er ikke i seg selv nok mv. Kan man ansvarsfritt forholde seg til at virksomheten er under angrep?

 • NFF-rapporten levert

  Lynx Advokatfirma leverte 21. desember 2012 en granskingsrapport om internasjonale spilleroverganger for perioden 2007-2011 til Norges Forballforbund.

 • Gransking av Stangeskovene ferdigstilt

  Lynx Advokatfirma ferdigstilte 4. januar 2013 sitt arbeid med en granskingsrapport som omhandler styrets rolle i Stangeskovene AS. Granskingen gjaldt styrets formidling av aksjer i selskapet i perioden 1980-2011.

 • Assisterende generalsekretær i NFF Kai-Erik Arstad. Foto: NFF

  LYNX gransker spilleroverganger

  Lynx skal granske spilleroverganger på oppdrag for Norges fotballforbund. Advokat og statsautorisert revisor Helge Skogseth Berg skal lede oppdraget og har med seg et tverrfaglig team med bakgrunn fra Økokrim, skatteetaten og en rekke krevende granskinger.

 • Kommunal Gransking

  I denne artikkelen beskrives viktige vurderinger og beslutninger der en kommune vurderer å granske et hendelsesforløp. Fokus vil være på kommunens vurderinger som oppdragsgiver. Tema for første del blir hvorfor det bør granskes. Andre del tar for seg hensiktsmessig styring av en gransking, og tredje del beskriver hvordan en granskingsrapport kan benyttes.

 • Eva Joly Institute for Justice and Democracy

  Helge Skogseth Berg, som arbeidet sammen med Eva Joly ved etterforskningen av den Islandske bank-kollapsen er valgt som styremedlem i “the Eva Joly Institute for Justice  and Democracy”. https://evajolyinstitute.org/

 • Granskingsrapport Briskeby

  Lynx leverte onsdag 17. august rapport til Kontrollutvalget og Kommunestyret i Hamar kommune etter gransking av Briskeby-utbyggingen. Hamar kommune har offentliggjort Briskebyrapporten, se også Hamar kommunes egne omtale av saken.