Tag Archives: IKT

 • Ansvar for datasikkerhet

  Les om «ansvar for datasikkerhet» hos det offentlige og private, særlig om ansvar for styret ved å forholde seg passive til «dataintegritet», ledere eller ansatte for brukerfeil, styreansvaret etter aksjeloven, oppsigelser arbeidsmiljøloven, data som formuesobjekt i lovgivningen, bruk av instrukser for datasikkerhet er ikke i seg selv nok mv. Kan man ansvarsfritt forholde seg til at virksomheten er under angrep?

 • Risikoanalyse for kontrakter

  Risikostyring av kontrakter

  Det er lett å være enig i at uønskede situasjoner bør unngås. Til tross for at alle feil er gjort før, gjentas de gang på gang. Må man bestandig gjøre en feil selv for å lære av den? Et systematisk forhold til risikoer kan bidra til å redusere frekvensen av uønskede situasjoner. Viljen og evnen til å unngå uønskede situasjoner er ikke bestandig like sterk og konsistent som ønsket.

  Budskapet i denne artikkelen er at risiko i kontrakter kan reduseres betydelig ved enkle analyser. De største utfordringene ligger ikke i selve metoden, men opplæring, forankring i ledelsen og den stadige gjentagelsen av risikoanalyser.

  Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Kontraktsbrudd blir fort kostbare både for kunde og leverandør. Leverandøren kan bli møtt med krav om prisavslag, erstatning, dagbøter og heving av kontrakten.

  risikomatrise

 • Risikoanalyse av it-kontrakter

  Morgenmøte 11. juni kl 0830-1000. Budskapet er at man med enkle grep kan redusere risiko og dessuten være forberedt når uønskede situasjoner inntreffer. Bruk heller litt tid på risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg. Påmelding

 • Foredrag hos Norsk Forening for Prosjektledelse

  Budskapet i foredraget er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP.

 • Foredrag på SSA-konferansen 2011

  Advokat Kjell Steffner holder foredrag om kontraktsforhandlinger i praksis på årets konferanse om Statens standardavtaler. Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med Statens standardavtaler i offentlig- eller privat sektor. Temaene for årets konferanse et praktisk rettet og belyser viktige spørsmål knyttet til IT-kontrakter og kontraktsoppfølgning både fra leverandør- og oppdragsgivers perspektiv. Konferansen avholdes 26. og […]