Tag Archives: Skatt/avgift

  • Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

    Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

  • Rangeringer

    Advokat Helge Skogseth Berg er nominert i klassen for Skatt i Norge for kalenderåret 2012 av Best Lawyers – www.bestlawyers.com. Endelig rangering vil bygge på vurderinger fra andre advokater som er rangert innen det samme fagområdet.

  • Rammeavtale med Skatt Øst

    Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma. Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker. Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en […]