Tag Archives: Skatt/avgift

  • Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

    Skattedirektør Hans Christian Holte uttalte i Dagens Næringsliv 12.5.2017: «Det er saksbehandlerne som er satt til å forvalte dette viktige regelverket og de har selvsagt ingen egeninteresse i saken. Det kan likevel i enkelte tilfeller skje feil fra statens side. For å motvirke negative konsekvenser av slike feil finnes det regler om dekning av sakskostnader […]

  • Rangeringer

    Advokat Helge Skogseth Berg er nominert i klassen for Skatt i Norge for kalenderåret 2012 av Best Lawyers – www.bestlawyers.com. Endelig rangering vil bygge på vurderinger fra andre advokater som er rangert innen det samme fagområdet.

  • Rammeavtale med Skatt Øst

    Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma. Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker. Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en […]