The Aviation Law Review – Edition 5

Den femte utgaven av The Aviation Law Review er nå publisert på The Law Reviews hjemmeside. Hanne Torkelsen er kapittelforfatter for den norske delen.

Kapittelet gir en oversikt over rettsreglene i luftfarten og forholdet til EUs regelverk på området, som Norge er bundet av gjennom EØS avtalen. Luftfartsretten er konvensjonsbasert, og EU-retten spiller en stor og viktig rolle, blant annet gjennom utvikling av rettspraksis om passasjerrettigheter ved ulykker eller forsinkelser, regler for flysikkerhet og liberaliseringen av luftfarten gjennom utviklingen av det indre marked som også gjelder for Norge.

Kapittelet finner du på The Law Reviews hjemmeside her.

This post is also available in: English

Posted in:
About the Author

Hanne Torkelsen

Hanne Torkelsen

Hanne Torkelsen jobber med konkurranserett, EØS/EU rett, herunder offentlige anskaffelser, statsstøtte, miljørett, arbeidsrett og alminnelig forretningsjuss. Hun har bred erfaring fra offentlig og privat sektor og organisasjoner, med spisskompetanse på det juridiske felt hvor det offentlige møter et marked og konkurranse.