Tjenester

 • Arbeidsrett

  Lynx advokatfirma har lang og grundig erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med både individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi bistår våre klienter i alle typer arbeidsrettslige saker, blant annet: oppsigelse/avskjed nedbemanning/permittering arbeidsgivers styringsrett omorganisering midlertige ansettelser innleie av arbeidskraft tariffavtaler mobbing/trakassering bruk av sluttpakker lønn og overtid yrkesskadeerstatning og andre arbeidsrelaterte […]

 • Forretningsjuridisk rådgivning

  Våre advokater har bred erfaring med alle rettslige problemstillinger knyttet til aksjeselskaper fra stiftelse til oppløsning. Vår rådgivning er ettertraktet ved stiftelse og alle former for endringer som fusjon, fisjon og oppløsning. Aksjeloven gir muligheter og begrensninger som våre advokater behersker. Dessuten bistår vi ofte klienter slik at de kan innrette med seg riktig i […]

 • Gransking

  Gransking

  Lynx utfører rettsoppnevnte, offentlige og private granskinger eller mer begrensede undersøkelser. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenelig og uavhengig gransking. Vi har et erfarent tverrfaglig team med spesialrevisorer, analytikere og eksperter på elektronisk bevissikring som bidrar til å sikre udiskutabel kvalitet. Vi bistår med: Korrekt håndtering av mottatte varsler […]

 • IKT

  Vår IKT- og personvernavdeling gir deg og din virksomhet trygghet gjennom vår bransjekunnskap og juridiske spisskompetanse. Advokatene har mange års erfaring knyttet til alle juridiske aspekter ved teknologi, både for kunder og leverandører i offentlig og privat sektor. Vi kjenner de nyeste trendene, både innen teknologisk utvikling og innen juridiske områder. Vi forstår teknologibedriftenes forretningsmodeller, […]

 • Offentlige anskaffelser

  Offentlige anskaffelser

  Lynx advokatfirma har lang og grundig erfaring med offentlige anskaffelser. Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med ulike problemstillinger, herunder klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), midlertidige forføyninger, m.v. Vi bistår på oppdragsgiversiden i IKT-relaterte anskaffelser, nærmere bestemt anskaffelse av konsulenter, programvare, maskinvare og vedlikeholdsavtaler. Partnerkontakt: Hanne Torkelsen og Kjell Steffner.

 • Prosedyre

  Prosedyre og tvisteløsning

  LYNX advokatfirma DA bistår i rettssaker over hele landet. Våre advokater har erfaring med prosedyre for alle domstoler fra forliksrådene til Høyesterett. Vi prosederer også voldgiftssaker og jordskiftesaker. Vårt mål er å oppnå de beste resultatene sammen med våre klienter. I alle saker blir det tidlig lagt en solid strategi. Vi er ærlige om hva […]

 • Skatt

  Skattegruppen i Lynx bistår næringsdrivende og privatpersoner med råd innen alle områder av skatteretten. Våre skatteadvokater har mange års erfaring som partnere i advokatfirma og fra arbeid med skatt for det offentlige. Skattegruppen koordinerer sin innsats med andre faggrupper og sikrer en helhetlig oppfølging overfor hver enkelt klient. Vi bistår jevnlig vår klienter innen følgende […]

 • Økonomisk kriminalitet

  Advokattjenester knyttet til økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet, sanksjoner fra myndighetene og erstatningsansvar Våre advokater gir kompetent bistand i økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt. Vi har tidligere opparbeidet oss omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring […]