Arbeidsrett

Lynx advokatfirma har lang og grundig erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med både individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi bistår våre klienter i alle typer arbeidsrettslige saker, blant annet:

 • oppsigelse/avskjed
 • nedbemanning/permittering
 • arbeidsgivers styringsrett
 • omorganisering
 • midlertige ansettelser
 • innleie av arbeidskraft
 • tariffavtaler
 • mobbing/trakassering
 • bruk av sluttpakker
 • lønn og overtid
 • yrkesskadeerstatning og andre arbeidsrelaterte trygdeytelser
 • virksomhetsoverdragelse

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av deres sak.