Forretningsjuridisk rådgivning

Våre advokater har bred erfaring med alle rettslige problemstillinger knyttet til aksjeselskaper fra stiftelse til oppløsning.

Vår rådgivning er ettertraktet ved stiftelse og alle former for endringer som fusjon, fisjon og oppløsning. Aksjeloven gir muligheter og begrensninger som våre advokater behersker. Dessuten bistår vi ofte klienter slik at de kan innrette med seg riktig i forhold til reglene om skatt og avgift.

LYNX advokatfirma DA har erfaring med granskning etter aksjeloven og som bostyrer etter konkurs. Vi har derfor en betydelig innsikt i de ansvarsspørsmål som kan reise seg ved forvaltning av et aksjeselskap. Våre advokater har erfaring med prosedyre for domstolene i kompliserte saker knyttet til erstatning, skattespørsmål, styreansvar, omstøtelse, konkurskarantene  med mer.

Vi bistår blant annet med:

  • Stiftelse
  • Aksjonæravtaler
  • Omdanninger som fusjoner, fisjoner mv.
  • Spørsmål om styreansvar
  • Granskning
  • Skatt og avgift
  • Akkordforhandlinger og restrukturering
  • Konkurs
  • Rettssaker