Gransking

Lynx utfører rettsoppnevnte, offentlige og private granskinger eller mer begrensede undersøkelser. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenelig og uavhengig gransking. Vi har et erfarent tverrfaglig team med spesialrevisorer, analytikere og eksperter på elektronisk bevissikring som bidrar til å sikre udiskutabel kvalitet. Vi bistår med:

  • Korrekt håndtering av mottatte varsler og mistanker
  • Forundersøkelser og utforming av mandat
  • Avklaring av fakta – bevissikring og analyse
  • Vurderinger av regelbrudd og eventuell systemsvikt
  • Oppfølging i og utenfor rettssystemet

Lynx advokatfirma bistår også de som må bidra ved gransking samt personer som utsettes for gransking. Bedrifter, styremedlemmer og ledere må i vår tid påregne å bli gransket, ansatte på alle nivåer har ofte plikt til å bidra i prosessen, og avkreves slike bidrag rutinemessig. Det er for de aller fleste en kvalifisert vanskelig situasjon å forholde seg til. Man ønsker å bidra og være lojal mot arbeidsgiver eller bedriften man er tilknyttet, men risikerer i mange tilfeller selv å bli sittende igjen med både skyld og konsekvens. I enkelte tilfeller blir man beskyldt av andre som også er utsatt, som en del av prosessen. Fallhøyden kan være stor. Alt for få kjenner sine rettigheter, vet hvorledes man skal forholde seg til prosessen, og mangler den nødvendige kunnskap og støtte for å få fremlagt sin sak og på korrekt måte. Få kjenner reglene for innsyn og informasjon, retten til å ta til motmæle, til å bli hørt og til å få hjelp i prosessen mv. Ved de fleste seriøse granskinger vil de som er i søkelyset få dekket kostnader til advokat, men rutinemessig ser vi at dette tilbudet kommer sent i prosessen og gjerne etter at krevende spørsmål allerede er stilt og svaret er dokumentert.

Lynx advokatfirma har den nødvendige kunnskap i prosesser som dette, bred erfaring innenfor etterforskningsledelse gransking, og rettsaker, samt spesialisert kunnskap innenfor områder som bevisanalyse og bevishåndtering. Vår erfaring og gjennomslagskraft gjør at det går an å bli hørt, og også at vi kan sikre et balansert og tilstrekkelig bevisbilde som kan være avgjørende for resultatet.  Lang erfaring med å få presentert informasjon, fakta og forklaringer på en korrekt og hensiktsmessig måte er sentralt.  Det er vår erfaring at de som søker hjelp tidlig, er enklere å hjelpe.

Vi håndterer også saker som springer ut av granskinger, oftest arbeidsrettslige konsekvenser, erstatningsansvar eller økonomiske straffesaker.

Partnerkontakt: Helge Skogseth Berg og Sverre Lilleng.

Helge Skogseth Berg

Om Helge Skogseth Berg

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.

Sverre Lilleng

Om Sverre Lilleng

Sverre Lilleng er advokat med bakgrunn som førstestatsadvokat ved Økokrim og direktør/advokat for Oslo Børs kontrollfunksjoner. Sverre har bred erfaring innenfor gransking og andre typer undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter. Han arbeider med styreansvar, selskapsrett og kontraktsrett, herunder internasjonale avtaler med vekt på IKT. Han er sterkt engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak. Sverre har tung prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og tar forsvareroppdrag innen komplisert økonomisk kriminalitet.