IKT

Vår IKT- og personvernavdeling gir deg og din virksomhet trygghet gjennom vår bransjekunnskap og juridiske spisskompetanse. Advokatene har mange års erfaring knyttet til alle juridiske aspekter ved teknologi, både for kunder og leverandører i offentlig og privat sektor. Vi kjenner de nyeste trendene, både innen teknologisk utvikling og innen juridiske områder.

Vi forstår teknologibedriftenes forretningsmodeller, hva kontraktene egentlig skal gå ut på og ikke minst hva kundene forsøker å oppnå med sine anskaffelser. Det å vite hvordan begge parter tenker er nødvendig for å skrive gode avtaler som fungerer.

Vanligvis er vår rådgivning knyttet til kontrakter – typisk utforming, revisjon, inngåelse, forvaltning eller avslutning. Foruten skreddersydde kontrakter har vi inngående erfaring med Statens standardavtaler og PS 2000, både når det gjelder tjenester, konsulentoppdrag, konsulentbistand, drift og service knyttet til programvare eller maskinvare. Vi håndterer små og store kontrakter, men erkjenner at enkelte småkontrakter kan være like komplekse og utfordrende som de store.

En juridisk trend er at personvern blir stadig viktigere, både i IKT-kontrakter og i effektiv organisasjonsstyring. Et typisk eksempel er at HR-data organiseres gjennom såkalte Binding Corporate Rules (BCR) som gjør det lettere å lovlig overføre informasjon på tvers av landegrenser. Håndtering av nettskyer, eller cloud-løsninger, er et annet eksempel der man ikke bare må forholde seg til tradisjonell IKT-juss, men også ta hensyn til mange aspekter av personvern og informasjonssikkerhet. Dette arbeider vi mye med og vi styrker vår satsning på området fremover.

Vi er utpregede praktikere. Vi håndterer juridiske, kommersielle og praktiske sider i vår rådgivning. Rådene våre dreier seg ofte om utfordringer utenfor de juridiske rammene, for eksempel i formålet med anskaffelser, forhandlinger, prosjektledelse, risikoanalyser eller strategi.

Det mest sentrale juridiske disiplinene er

  • Kontraktsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Personvern
  • Opphavsrett
  • Varemerkerett
  • Patentrett
  • Tvisteløsning

Vi holder jevnlig foredrag både for kunder, kursarrangører og andre organisasjoner. Dette er et par eksempler:

Partnerkontakt: Kjell Steffner

Om Kjell Steffner

Kjell Steffner arbeider først og fremst med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Han har særskilt bransjekompetanse innen IKT og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kjell Steffner har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser.