Offentlige anskaffelser

Lynx advokatfirma har lang og grundig erfaring med offentlige anskaffelser. Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med ulike problemstillinger, herunder klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), midlertidige forføyninger, m.v. Vi bistår på oppdragsgiversiden i IKT-relaterte anskaffelser, nærmere bestemt anskaffelse av konsulenter, programvare, maskinvare og vedlikeholdsavtaler.

Partnerkontakt: Hanne Torkelsen og Kjell Steffner.

Hanne Torkelsen

Om Hanne Torkelsen

Hanne Torkelsen jobber med konkurranserett, EØS/EU rett, herunder offentlige anskaffelser, statsstøtte, miljørett, arbeidsrett og alminnelig forretningsjuss. Hun har bred erfaring fra offentlig og privat sektor og organisasjoner, med spisskompetanse på det juridiske felt hvor det offentlige møter et marked og konkurranse.

Om Kjell Steffner

Kjell Steffner arbeider først og fremst med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Han har særskilt bransjekompetanse innen IKT og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kjell Steffner har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser.