Prosedyre og tvisteløsning

LYNX advokatfirma DA bistår i rettssaker over hele landet. Våre advokater har erfaring med prosedyre for alle domstoler fra forliksrådene til Høyesterett. Vi prosederer også voldgiftssaker og jordskiftesaker.

Vårt mål er å oppnå de beste resultatene sammen med våre klienter. I alle saker blir det tidlig lagt en solid strategi. Vi er ærlige om hva våre klienter kan forvente både når det gjelder resultat og pris. Vi er alltid løsningsorienterte, og søker gode totalløsninger for våre klienter.