Skatt

Skattegruppen i Lynx bistår næringsdrivende og privatpersoner med råd innen alle områder av skatteretten. Våre skatteadvokater har mange års erfaring som partnere i advokatfirma og fra arbeid med skatt for det offentlige. Skattegruppen koordinerer sin innsats med andre faggrupper og sikrer en helhetlig oppfølging overfor hver enkelt klient.

Vi bistår jevnlig vår klienter innen følgende nasjonale områder:

  • Transaksjoner
  • Kompensasjon til nøkkelpersonell
  • Selvangivelse og næringsoppgave
  • Næringsbeskatning
  • Vurderinger knyttet til gjennomskjæring
  • Merverdiavgift
  • Endring av ligning og klagesaker
  • Rettssaker
  • Ekspertbistand til regnskapsfører og revisorer

Partnerkontakt: Helge Skogseth Berg, Per Steinar Dyb Ringstad og Sverre Lilleng

Helge Skogseth Berg

Om Helge Skogseth Berg

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.

Per Steinar Dyb Ringstad

Om Per Steinar Dyb Ringstad

Per Steinar Dyb Ringstad har bred erfaring innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning, selskapsrett, generasjonsskifter, ligningsforvaltningsrett og regnskap. Han har skrevet en rekke artikler innenfor skatterett.

Sverre Lilleng

Om Sverre Lilleng

Sverre Lilleng er advokat med bakgrunn som førstestatsadvokat ved Økokrim og direktør/advokat for Oslo Børs kontrollfunksjoner. Sverre har bred erfaring innenfor gransking og andre typer undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter. Han arbeider med styreansvar, selskapsrett og kontraktsrett, herunder internasjonale avtaler med vekt på IKT. Han er sterkt engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak. Sverre har tung prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og tar forsvareroppdrag innen komplisert økonomisk kriminalitet.

Gry Merete Helgerud

Om Gry Merete Helgerud

Gry Merete Helgerud arbeider særlig med gransking og rådgivning innenfor næringsbeskatning og personbeskatning.