Trademark Clearing House – er du klar for +1000 domener?

Fra november 2013 kan du registrere domener som bla. dittfirma.bike, dittfirma.holdings, dittfirma.clothing, dittfirma.ventures. Den 13 juni 2012 annonserte ICANN listen over søknader på nye toppnivådomener. Etter en del tekniske og juridiske utfordringer lanseres nå de nye toppnivåene løpende.

Trademark Clearing House – er du klar for +1000 domener?

Fra november 2013 kan du registrere domener som bla. dittfirma.bike, dittfirma.holdings, dittfirma.clothing, dittfirma.ventures. Den 13 juni 2012 annonserte ICANN listen over søknader på nye toppnivådomener. Etter en del tekniske og juridiske utfordringer lanseres nå de nye toppnivåene løpende. De første er allerede klare og i oktober 2013 ble de første lansert for registrering av alle. Nå skjer det!

Det er forventet at man i løpet av 2014 vil ha ytterligere 1400 nye generiske toppnivåer. ICANNs new gTLD Program forutsetter at dette vil være en rullende prosess.

Uten en gyldig registrering i Trademark Clearing House vil du risikere både registreringer av andre som er i konflikt med dine rettigheter samt at du ikke får en mulighet til å registrere dine domener under ”Sunrise”.

Et registrert varemerke gir deg ikke automatisk vern

Svært få har fått med seg at man som rettighetshaver, selv med et registrert varemerke, ikke vil kunne nyte godt av noe prioritet uten også være registrert i Trademark Clearing House. Mye kan tyde på at norske rettighetshavere igjen må løpe etter domenepirater fra hele verden.

De som løp etter domenepirater i 1999 må igjen ut å forsvare sine interesser, i stedet for å bruke de preventive beskyttelsesmekanismer som tilbys. Det særlige opprettede Trademark Clearing House tilbyr registeringer av rettigheter i en helt unik og særskilt etablert sentralisert database, som vil beskytte deg mot domenepirater.

The Trademark Clearing House (TMCH)kamera

Dette er en sentralisert database opprettet særskilt slik at du kan beskytte dine varemerker nå som det fortløpende lanseres nye toppnivåer.

Trademark Clearing House gir deg en varslingstjeneste i tillegg til muligheten for å registrere dine foretrukne domener under de nye toppnivåene. Trademark Clearing House tilbyr bedre sikkerhet for å ivareta dine rettigheter og opprettholder din beskyttelse.


SMD (Signed marked data)

Rettighetshavere i den særskilte databasen vil få tildelt en SMD nøkkel. En slik nøkkel åpner opp for at du kan registrere det korresponderende domenet du ønsker deg. Uten en slik særskilt nøkkel vil du ikke kunne registrere domenet i den perioden som er satt av for rettighetshaverne hos den enkelte operatør av det enkelte domene, før alle med eller uten rettigheter eller legitime interesser slipper til med sine søknader.

Det er nærliggende å tro at nettopp de domener som det er rettigheter forbundet med vil bli de først registrert av spekulantene. Det koster fort 100 ganger registreringsavgiften å klage på et domene, noe spekulantene vet å utnytte til sin fordel.

Varsling (NORN)

Som registrert rettighetshaver i Trademark Clearinghouse vil du også bli varslet når noen registrerer et domene som er lik din (SMD) fil i databasen. På den måten vil du kunne handle raskt før noen reell skade finner sted. Alternativt må du som rettighetshaver foreta et søk på nett for å avdekke om det skjer krenkelser, ta problemene når de oppstår eller kanskje noen kontakter deg for å undersøke om du er interessert i å kjøpe domenet før de tar det i bruk.

Vedkommende som ønsker å registrere et domene som allerede er registrert i databasen (SMD file), vil bli gjort oppmerksom på at det er rettigheter forbundet med domenet og at det vil bli sendt et varsel til den eller de som er registrert i Trademark Clearing House straks domenet faktisk blir registrert. Dette vil naturligvis virke avskrekkende på noen, for de andre vil de kunne virke mot sin hensikt. De får en bekreftelse på at noen kan være interessert i å kjøpe domenet. Rettighetshavere bør mao også vurdere å stille seg i køen for å registrere de mest sentrale «merkene», ikke kun belage seg på et en passiv varsling.

One-stop

En registrering i Trademark Clearing House vil gi deg adgang til å delta i lanseringen av alle nye domener i den perioden som er forbeholdt rettighetshavere (Sunrise), og du vil bli varslet om alle registrerte domener som er identiske med din oppføring i Trademark Clearing House – i årevis etter lansering.

Vilkår for registrering i databasen

Trademark Clearing House tilbys for alle Rettighetshavere med et registrert nasjonalt varemerke, de som har dom eller rettsavgjørelse for et varemerke eller har et varemerke i kraft av konvensjon eller tilsvarende.

Erfaringen så langt er at svært mange søker beskyttelse av nasjonale varemerker og med det antatte omfang søknader man forventer globalt taler mye for at man vil være svært så lite fleksibel for avvik. Det er også satt relativt rigide frister for å supplere søknaden. Det er mulig å gjøre dette selv, men vårt råd er at rettighetshaverne bør søke profesjonell bistand.

Pris

Den faste avgiften til operatørene av Trademark Clearing House er 150 USD for den omtalte beskyttelse i 1 år.

Lynx advokatfirma tilbyr tjenesten med å forhåndsvurdere og registrere varemerket ditt i Trademark Clearing House, se her for nærmere beskrivelse av tjenesten.

Ressurser:

Newtlds.icann.org

Trademark-clearinghouse.com

 

 

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema